De regelgevingen

Vanaf 1 november 2012 moeten alle nieuwe autobanden voorzien worden van een standaard bandenlabel. Het label moet informeren over, de brandstofefficiëntie, over de wegligging op nat wegdek en over het geluidsniveau dat de rollende band produceert. 

Waarom deze regelgeving?
Met de informatie op het standaardlabel wil de EU het makkelijker maken om banden van verschillende merken met elkaar te vergelijken. Dit moet er uiteindelijk voor zorgen dat de verkeersveiligheid verhoogd en het vervoer goedkoper wordt.

Hoe wordt de verkeersveiligheid verhoogd?
Er wordt vanuit gegaan dat mensen vaker zullen kiezen voor banden met een goede grip. Wanneer zij dit om financiële redenen niet doen zullen ze waarschijnlijk extra voorzichtig rijden op nat wegdek.

Hoe wordt het vervoer goedkoper?
Doordat het inzichtelijk wordt welke banden zeer brandstof efficiënt zijn kunnen mensen ervoor kiezen om iets meer te investeren in hun banden (er vanuit gaande dat ze per definitie duurder zijn) en zo uiteindelijk geld besparen op hun brandstof.

Hoe wordt het vervoer milieuvriendelijker?
Een betere brandstofefficiëntie is niet alleen goed voor de portemonnee. Vanzelfsprekend brengt dit ook een positieve consequentie voor het milieu met zich mee. Wat minder voor de hand liggend is, is dat ook het geluidsniveau kan bijdragen aan een beter milieu. Hoe lager het geluidsniveau dat de rollende band produceert, hoe omge­vings­vriendelijker hij namelijk is.

Het testen van banden en de labeling controle
De autobanden zullen door de bandenfabrikanten zelf worden getest. Ze zullen de banden testen op basis van gegevens die ze door de Europese Commissie hebben ontvangen. De Europese Commissie zal de bandenlabeling controleren en wanneer de regels niet of niet goed blijken te worden nageleefd kunnen zij een boete opleggen aan de desbetreffende fabrikant.

Terug naar Veiligheid
Autobandencollectief aanbieding